วันที่ กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบังอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ คู่ความเป็นไทย ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะอาจารย์ ร่วมในพิธีเปิด สำหรับงานนิทรรศการวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อจัดแสดงผลงานของคณะครู นักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา แสดงผลงานครูที่ชนะการประกวดนวัตกรรมในโครงการ  "1 นวัตกรรม นำสู่อัตลักษณ์ครู" อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพครู และนักเรียนให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในทุกๆฝ่าย ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพ